Informacje o jednostce

Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
Symbol: GOPS
Adres: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnwka
Telefon: 85 306 78 30,      85 682 31 95
Faks: 85 306 78 09,      85 682 64 12
Email: gops@gmina-hajnowka.pl
WWW: www.gops.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl
Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Uwagi: Godziny pracy: poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30
Kierownik: Mirosława Gawryluk

 

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: GOPS Hajnówka

Data wytworzenia: 2017-02-14

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2021-06-15

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2017-02-14

Rejestr zmian